Aktivering

AKTIVERINGSAFTALE MED ÅRHUS KOMMUNE

Livsværkstederne har en aktiveringsaftale omfattende 15 pladser med Århus Kommune.

VISITATIONSSAMTALE

Arbejdet præsenteres, og jobfunktioner beskrives og aftales.

Hvilken afklaring, der skal opnås, forløbets varighed, ugentligt timetal og særlige hensyn aftales.

INDHOLD AF AKTIVERINGSFORLØB

Oplæring af arbejdsfunktioner inden for køkkenarbejde, rengøring og kundebetjening. Mulighed for træning af arbejdspladsdansk. Afklaring af arbejdsevne.

OPFØLGNINGSSAMTALE

Samtalen fokuserer på periodens forløb, relevante muligheder for videre forløb og fremtidsperspektiv.

DOKUMENTATION AF FORLØB

Skriftlige beskrivelser af arbejdevne og andre forhold i relation til eksempelvis ressourceprofil eller pensionsafklaring.