Husregler

  • Indtagelse af alkohol og handel med effekter er ikke tilladt.
  • Vold og trusler om vold tolereres ikke.
  • Det forventes, at man rydder op efter sig selv og efterlader stedet, som man ønsker at modtage det – det gælder både caféen og toiletterne.
  • Medbragt mad og drikke må ikke indtages i cafeen.
  • Det er ikke tilladt at medbringe dyr.

Personalets anvisninger skal følges. Hvis disse ikke følges, medfører det bortvisning eller karantæne.