Målgruppe

Café Vita er typisk besøgt af lokale beboere fra Brabrand/Gellerup, Hasle og Åbyhøj, herunder også personer som er eller er i risiko for at blive ensomme eller udsatte, og personer med psykiske problemstillinger, inklusive PTSD.

Alle over 18 år er velkomne i cafeen. Børn kan i samvær med en voksen opholde sig i cafeen for en kort periode. Det er alene forældrenes ansvar at holde opsyn med børnene.


Jobafklaring er en naturlig del af vores tilbud. Her vejledes og opkvalificeres kontanthjælpsmodtagere med henblik på at komme tættere på arbejdsmarkedet. 

Vores bidrag til denne proces handler meget om fremmødestabilitet, arbejdspladsdansk, effektivitet/nødvendige pauser, og det at få en hverdag til at fungere samtidig med, at man er på arbejde. 

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com