Visitation

Alle aktiveringsforløb, ressourceforløb og praktikker starter som udgangspunkt først efter et visitationsmøde.

På mødet deltager sagsbehandler/jobkonsulent og leder/souschef fra Livsværkstederne, evt. mentor eller støttepersoner og naturligvis borgeren.

Her aftales formål med forløbet, hvilket fokus der skal være, hvad skal trænes, dokumentationsgrad mv., samt hvilke skånehensyn, der evt. skal tages til borgeren, timeantal osv.

 

Bestil en visitationssamtale

javinform.com Shemale Porn comicsmap.cc javplays.com